ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, chaty, penziony, výrobní provozy, menší obce apod.

Čistírna odpadních vod je tvořena celoplastovou nádrží rozdělenou třemi přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící systém se skládá z provzdušňovacích elementů, rozvodu vzduchu, mamutky a nosiče biomasy.
Čištění je založeno na principu působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Je dosahováno nejvhodnějšího biologického rozkladu jak u látek rostlinného původu tak více odolných látek (saponátu, tuku atd.).

ČOV splňuje podmínky ČNS EN 12566-3:2006. Čističku je možné umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možné vypouštět do kanalizace nebo použít k závlahám.

Čistírna obchodních vod - Obrázek 1

FUNKCE

Čistírna obchodních vod - Obrázek 3 Proces přečištění v domovní čistírně odpadních vod probíhá v několika postupech. Nejprve natéká odpadní voda do neprovzdušňovaného prostoru ČOV, kde dojde k biologickému odbourání dusíku a jsou vytvářeny podmínky pro částečné odbourání fosforu, dochází zde i k předčištění přitékající odpadní vody a rozkládání tuhých částic.

Gravitačně voda v ČOV natéká do aktivačního prostoru, který je provzdušňován, kde za přítomností kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění. Vzduch je do provzdušňovacího prostoru ČOV vháněn pomocí dmychadla.

Dále probíhající proces v ČOV je separace, kde dochazí k oddělení vyčištěné vody od kalu a poté přečištěná voda pomocí odtoku se dále vsakuje do trativodu nebo vodoteče.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

  • Jednoduché a funkční řešení likvidace splaškových vod
  • Nenáročná údržba a obsluha
  • Záruka 24 měsícu
  • Snadná instalace
  • Kvalita vyčištěné vody dle evropských norem
  • Možné využití vyčištěné vody na zálivku (následná akumulace do jímky na dešťovou vodu)
  • Výhodná cena při setu ČOV + nádrž na dešťovou vodu
  • Dvojí úspora vody (možnost využití vyčištěné vody na zálivku)

PARAMETRICKÁ TABULKA

OBRÁZKY PRODUKTŮ

Čistírna obchodních vod - Obrázek 2

DOTAZY?

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.