ODLUČOVAČ TUKŮ

Odlučovač tuků je vodotěsná plastová (PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěma soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

PROVOZ A OBSLUHA

Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád. Výrobce odporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).

OSAZENÍ

Odlučovač se osadí do vykopané jámy a na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou , nebo na obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem.Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. Celoplastové zakrytí odlučovače je pouze pochůzné, ne pojezdové.

PARAMETRICKÁ TABULKA

Typové označení lapákuJídel za denPrůměrVýška
Lapák tuku F1Do 10010001000
Lapák tuku F2100 - 2001000>1500
Lapák tuku F3200 - 40013001500
Lapák tuku F4400 - 60016001500
Lapák tuku F5600 - 80018001500
Lapák tuku F6800 - 100020001500

OBRÁZKY PRODUKTŮ

Odlučovače tuků - obrázek 1 Odlučovače tuků - obrázek 2 Odlučovače tuků - obrázek 3 Odlučovače tuků - obrázek 4

TECHNICKÉ NÁKRESY

Odlučovač tuků - nákres 1 Odlučovač tuků - nákres 2

DOTAZY?

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.