SEPTIKY

Septiky slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod. Nádrže jsou vyrobeny z polypropylenových desek o tloušťce 5 - 20mm.

Septiky jsou rozděleny na 3 komory. Jedná se o tzv. tříkomorový systém. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, ve kterých se nečistoty a kal usazují a vyhnívají.

Septiky jsou opatřeny přítokovým a odtokovým potrubím.

Technický komínek umožňuje kontrolu hladin jednotlivých komor a slouží k odstranění nečistot a k odčerpání přebytku kalu.

Jimka hranatá - Obrázek 2

PROVEDENÍ NÁDRŽÍ

Samonosné septiky
Jsou určeny do volného terénu bez spodní vody.

Dvouplášťové septiky k obetonování proti spodní vodě
Používají se tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy jsou závislé na velikosti nádrže a výšce hladiny spodní vody.

Jimka hranatá - Obrázek 2

Septiky k obetonování
Jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, zdí, komunikací).

VÝHODY

  • Snadná instalace
  • Kvalitní materiál společně s kvalitní výrobou zaručují dlouhou životnost
  • Záruka 24 až 36 měsíců
  • Precizní ruční výroba
  • Odolnost
  • Zaručená 100% vodotěsnost
  • Bezobslužný provoz
  • Žádná elektroinstalace