JÍMKY

Plastové jímky se nejčastěji využívají k akumulaci splaškových nebo dešťových vod rodinných domů a rekreačních objektů, v lokalitách, kde chybí kanalizace.

Dále slouží k zachycení dešťové vody rodinných domů a rekreačních objektů. Využívá se na zalévání zahrady, praní, splachování WC, umývání automobilů apod.

Jímku tvoří vodotěsná polypropylenová nádrž s nástavbovou šachtou a vtokem. Jímky na dešťovou vodu jsou opatřeny bezpečnosním přepadem.

Dvouplášťová jímka je z PP o síle 5 mm – skládá se ze dvou plášťů. Mezi 1. a 2.pláštěm jímky jsou navařena žebra široká 0,1m a dlouhá po celé délce pláště(1,5m). Jsou v nich vykrouženy otvory pro snazší průnik betonové směsi do jednotlivých komor.

Jimka kruhová - Obrázek 1

PROVEDENÍ NÁDRŽÍ

Samonosné jímky
Jsou určeny do volného terénu bez spodní vody.

Dvouplášťové jímky k obetonování proti spodní vodě
Používají se tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy jsou závislé na velikosti nádrže a výšce hladiny spodní vody.

Jimka hranatá - Obrázek 2

Jímky k obetonování
Jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, zdí, komunikací).

JAK POZNAT SPRÁVNOU VELIKOST JÍMKY?

Dle čl. 5.1. ČSN 756081 je velikost jímky závislá na počtu obyvatel a intervalu vyprazdňování jímky.

V = n * q * t

Vpotřebný akumulační prostor (m3)
npočet napojených obyvatel
qspecifická průměrná denní spotřeba vody (m krychlové/osoba/den) možná hodnota 100 l/os/den
tinterval vyprazdňování jímky (ve dnech)

VÝHODY

  • Snadná instalace
  • Kvalitní materiál společně s kvalitní výrobou zaručují dlouhou životnost
  • Záruka 24 až 36 měsíců
  • Precizní ruční výroba
  • Odolnost
  • Zaručená 100% vodotěsnost
  • Bezobslužný provoz
  • Žádná elektroinstalace