LAPOLY

Lapoly jsou vyrobeny z polypropylenu. Nejčastěji v provedení k obetonování, ovšem může být i v provedení samonosném či dvouplášťovém.

Lapol (odlučovač lehkých kapalin) je určen k separaci ropných látek. Jedná se především o motorovou naftu, oleje, benzín a ostatní látky.

Lapol (odlučovač lehkých kapalin) slouží k čištění dešťových a odpadních vod znečištěných ropnými látkami – např. z parkovišť, čerpacích stanic, autoservisů atd…

Základním návrhovým parametrem je průtok (l/s), který odlučovač musí zpracovat a zabezpečit požadovaný výstupní parametr ropného znečištění (NEL). Pro stavební uspořádání je důležitá informace o hloubce přítokového potrubí pod upraveným terénem, průměr a materiál připojovacích potrubí.

Stanovení velikosti, třídy odlučovače, objem lapáku kalu a podmínky použití stanoví ČSN EN 858-2

FUNKCE

Lapol - Obrázek 1

Odlučovače jsou konstrukčně tvořeny následujícímí funkčními prvky:

  • kalová jimka
  • odlučovač

Voda s obsahem ropných látek přitéká kanalizační mříží do usazovacího a odlučovacího prostoru prvního stupně, kde jsou gravitací zadrženy hrubé sunuté látky (písek, zemina apod.). Ropné látky ve formě odloučené fáze a jemnější usaditelné látky jsou zadrženy ve druhém stupni sedimentace před vertikálně protékanou sorpční jednotkou s náplní vlákenného materiálu FIBROIL. Po průtoku sorpcí odtéká vyčištěná voda pod nornou stěnou do kanalizace.

PARAMETRICKÁ TABULKA

TypMaximální průtokOdvodňovaná plochaRozměry (v mm)Hmotnost
FF 44 l/s10 - 300 m21200 × 600 × 10001350
FF 1010 l/s300 - 1000 m21650 × 700 × 12901350
FF 2020 l/s500 - 2000 m22400 × 900 × 12701350
FF 5050 l/s500 - 2000 m23400 × 1500 × 15101350

OBRÁZKY PRODUKTŮ

Lapoly - obrázek 1 Lapoly - obrázek 2 Lapoly - obrázek 3 Lapoly - obrázek 4 Lapoly - obrázek 5 Lapoly - obrázek 6
Lapoly - obrázek 7 Lapoly - obrázek 8 Lapoly - obrázek 9

OSAZENÍ

Po vykopání jámy se odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu.

Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný zásyp sušším betonem s malým obsahem cementu.

Odlučovač se připojí na kanalizaci. Vybetonuje se vrchní část nebo vyzdí betonovými tvarovkami - KB bloky.

DOTAZY?

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.