PŘEČERPÁVACÍ JIMKY

Přečerpávací stanice je vyrobena z polypropylenu. Nejčastěji v provedení dvouplášťovém, ovšem může být i v provedení samonosném či k obetonování (u posledních dvou jmenovaných není zaručena pojezdnost).

Vstup do šachty je opatřen litinovým poklopem, jehož rozmery si může zákazník zvolit dle potřeby. Tlaková čerpadla, kterými jsou stanice vybaveny, jsou odebírány od nejvalitnějších tuzemských dodavatelů. (nejčastěji od firmy KSB) Šachta je dále vybavena plovákovými spínači, zpětným ventilem, pojezdovým zařízením, výtlakovým potrubím, spojkami, přepadovou klapkou a nerezovým žebříkem.

Průměr šachty bývá dimenzován dle nutnosti osazení nádrže nejčastěji od 1000mm do 3000mm. Výška šachty bývá od 2500mm až po 5000mm. Velikost přečerpávací stanice je individuální.

Elektrický rozvaděč s řídícím systémem, který spíná čerpadlo a signalizuje připadnou poruchu, se nejčastěji umísťuje na stěnu blízkého objektu. Rozvaděč může být v pilíři nebo na ocelové konzoli vedle šachty. Na přání lze rozvaděč doplnit dálkovým přenosem dat.

POUŽITÍ

Přečerpávací stanice se využívají hlavně pro čerpání komunálních odpadních vod.

Přečerpávací stanice se používá především tam, kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci. Dále u objektů, kde je v obci nebo její části zbudována tlaková kanalizace.

Lze také využít u rekreačních objektů, penzionů, obytných domů, v průmyslových areálech apod.

VYBAVENÍ

  • Kalové čerpadlo (případně více kusů dle potřebné síly)
  • Pojezdová spouštěcí zařízení
  • Hladinové spínače
  • Výtlačné potrubí s uzavíracím ventilem, zpetnými ventily a přepadovou klapkou
  • Spouštěcí zařízení
  • Nerezový žebřík

OBRÁZKY PRODUKTŮ

Přečerpávací jimky - obrázek 1 Přečerpávací jimky - obrázek 2 Přečerpávací jimky - obrázek 3

DOTAZY?

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.